Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Tytuł przetargu:
Zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szerzawy gm. Mogilno

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:


Termin realizacji:
31.12.2030

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno, sekretariat I piętro


Oferty można składać do:
2023-01-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2023-01-23 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące