Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
24.54.20.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
31.12.2010

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-03-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-03-15 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
16.03.2010
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę flokulantu do odwadniania osadów ściekowych
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i wybrano ofertę firmy:
EKO CHEMIA
Barbara Dzikowska-Lach
ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
Zaoferowano najniższy koszt odwodnienia 1Mg s.m.o.ś. za cenę 38,70 zł. netto.
W postępowaniu przetargowym oferta uzyskała 100 punktów.Firmy uczestniczące

Załączniki

Umowa Załącznik nr 4 03.PN.2010 (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 03.PN.2010 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik nr 2 03.PN.2010 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół załącznik nr 3 03.PN.2010 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ FLOKULANTY 03.PN.2010 (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2010-02-24 11:26:12
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2010-02-24 11:32:41
Ostatnia zmiana:2010-03-16 14:00:11
Ilość wyświetleń:1470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij