Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Dostawa materiałów biurowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów biurowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
30-19-20-00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
28.02.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-02-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-02-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

24.02.2012

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
na dostawę materiałów biurowych wybrano ofertę firmy:
PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
Oferta spełnia kryteria SIWZ oraz kryterium najniższej ceny i otrzymała 100 pkt.
Wartość oferty to 23.670,96 zł netto.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 02.PN.2012 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy 02.PN.2012 - Załącznik nr 1 (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy 02.PN.2012 - Załącznik nr 2 (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie 02.PN.2012 - Załącznik nr 3 (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa 02.PN.2012 - Załącznik nr 4 (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do umowy (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonane dostawy 02.PN.2012 - Załącznik nr 5 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:2012-02-08 08:59:46
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2012-02-08 08:59:47
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2012-02-08 09:37:33
Ostatnia zmiana:2012-02-24 11:39:28
Ilość wyświetleń:1043

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij