Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem

CPV:
34.14.40.00-8, 34.14.45.00-3, 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
120 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2015-05-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 94%
Gwarancja podwozie - 3%
Gwarancja zabudowy - 3%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
20.05.2015

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”
i odpowiada na zadane pytanie:
Dodano załączniki pn.:
Odpowiedzi P1 19.05.2015
Odpowiedzi P2 20.05.2015


21.05.2015

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”
i odpowiada na zadane pytanie:
Dodano załączniki pn.:
Odpowiedzi P3 21.05.2015


22.05.2015
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”
i odpowiada na zadane pytanie:
Dodano załączniki pn.:
Odpowiedzi P4 22.05.2015


26.05.2015
Zawiadomienie

Zamawiający , działając zgodnie z art. 93 ust. 1, pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”.
Zamawiający wykrył wady w postępowaniu uniemożliwiające obiektywne rozstrzygnięcie i zawarcie umowy. Postępowanie unieważniono przed otwarciem ofert. Złożone oferty nie zostały otwarte i zwrócono je wykonawcom.

Podstawa prawna:
Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
7)   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa faktyczna:
W formularzu specyfikacji technicznej stanowiacego załacznik nr 2 do SIWZ na stronie 4 w pozycji 166 określono: kompresor ssąco tłoczacy o wydajności minimum 2400 m3/h. Urządzenie o tych parametrach znacznie przekracza potrzeby i wymagania techniczne oraz wymagałoby dodatkowych instalacji, co znacznie podniosłoby koszt zabudowy.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - 01.PN.2015 (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - 01.PN.2015 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2 - 01.PN.2015 (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie 01.PN.2015 Załącznik nr 3 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - Załącznik nr 4 - 01.PN.2015 (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz podwykonawców 01.PN.2015 Załącznik nr 5 (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonane dostawy 01.PN.2015 - Załącznik nr 6 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P1 19.05.2015 (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P2 20.05.2015 (163.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P3 21.05.2015 (83.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P4 22.05.2015 (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2015-05-15 08:45:02
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2015-05-15 09:53:10
Ostatnia zmiana:2015-05-26 12:54:32
Ilość wyświetleń:865

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij