obrazek

MOGILEŃSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI  KOMUNALNEJ Sp. z o.o.mpgk@mpgk.mogilno.pl


tel. 052 315 22 35                      fax 052 315 12 33


 

 

Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach
niniejszego biuletynu, udostępniane są w siedzibie Zarządu
przy ul. Witosa 6 w Mogilnie.