ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
________________________________________

adres siedziby:
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
tel.: 052 315 25 05
_________________________

Kierownik ZUK:
Zbigniew Welter
tel. 052 315 25 05
z.welter@mpgk.mogilno.pl
_________________________________________

Małgorzata Kaźmierczak
tel. 052 315 25 05
m.kazmierczak@mpgk.mogilno.pl
_________________________________________

Kinga Gajęcka
tel. 052 315 25 05
k.gajecka@mpgk.mogilno.pl
 

_________________________________________