Przydatne linki

Urząd Miejski w Mogilnie

www.mogilno.pl


Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

www.bip.gov.pl

 

Urząd Służby Cywilnej - Przyjazna Administracja

www.infoobywatel.gov.pl

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

www.giodo.gov.pl

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

www.archiwa.gov.pl

 

Centrum Informacji Europejskiej

www.cie.gov.pl

 

Informacja europejska

www.infoeuropa.gov.pl

 

Sąd Najwyższy

www.sn.pl

 

Trybunał Konstytucyjny

www.trybunal.gov.pl

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

 

Urząd Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl

 

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

 

Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego KBN

www.informatyzacja.gov.pl

 

Polska Biblioteka Internetowa

www.pbi.edu.pl

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

www.frdl.org.pl

 

Związek Powiatów Polskich

www.zpp.pl

 

Portal samorządowy

www.ratusz.pl

Organa władzy państwowej

Sejm

www.sejm.gov.pl

 

Senat

www.senat.gov.pl

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

www.prezydent.pl

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl

Ministerstwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.mswia.gov.pl

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

www.menis.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

 

Ministerstwo Infrastruktury

www.mi.gov.pl

 

Ministerstwo Kultury

www.mk.gov.pl

 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

www.mnii.gov.pl

 

Ministerstwo Obrony Narodowej

www.wp.mil.pl

 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

www.mg.gov.pl

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

www.msp.gov.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.msz.gov.pl

 

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

 

Ministerstwo Zdrowia

www.mz.gov.pl

 

Administracja rządowa w terenie

Wojewoda Dolnośląski

www.uwoj.wroc.pl

 

Wojewoda Kujawsko - Pomorski

www.uwoj.bydgoszcz.pl

 

Wojewoda Lubelski

www.lublin.uw.gov.pl

 

Wojewoda Lubuski

www.wojewodalubuski.pl

 

Wojewoda Łódzki

www.uw.lodz.pl

 

Wojewoda Małopolski

www.uwoj.krakow.pl

 

Wojewoda Mazowiecki

www.mazowsze.uw.gov.pl

 

Wojewoda Opolski

www.opole.uw.gov.pl

 

Wojewoda Podkarpacki

www.uw.rzeszow.pl

 

Wojewoda Podlaski

www.bialystok.uw.gov.pl

 

Wojewoda Pomorski

www.uw.gda.pl

 

Wojewoda Śląski

www.katowice.uw.gov.pl

 

Wojewoda Świętokrzyski

www.kielce.uw.gov.pl

 

Wojewoda Warmińsko - Mazurski

www.uw.olsztyn.pl

 

Wojewoda Wielkopolski

www.poznan.uw.gov.pl

 

Wojewoda Zachodniopomorski

zuw.szczecin.uw.gov.pl


Urzędy marszałkowskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.umwd.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

www.lubelskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

www.lubuskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

www.lodzkie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

www.malopolskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

www.umwo.opole.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

www.podkarpackie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

www.sejmik.bialystok.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

www.woj-pomorskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

www.silesia-region.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

www.sejmik.kielce.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

www.wm.mw.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.wielkopolska.mw.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

www.um-zachodniopomorskie.pl