Jarosław Ciesielski – Przewodniczący RN

Ryszard Szwejk  - Wiceprzewodniczący RN

Waldemar Król - Sekretarz RN