Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 


ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
tel. 052 315 22 35                fax 052 315 12 33
NIP 557 16 65 847 

e-mail: mpgk@mpgk.mogilno.pl

NUMER ALARMOWY 24H

994_____________________________________________________________________


        Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
zostało utworzone dnia 1 kwietnia 2008r.
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.06.2008r. pod numerem 0000308392

Wysokość kapitału zakładowego : 3 195 000,00 zł  
  
   


Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach
niniejszego biuletynu, udostępniane są w siedzibie Zarządu
przy ul. Witosa 6 w Mogilnie.