Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Naprawa i legalizacja ciepłomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Naprawa i legalizacja ciepłomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
50.41.10.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
1 partia ciepłomierzy do 30.09.2009, pozoste do 31.07.2010

Osoba odpowiedzialna:
Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-08-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-08-05 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Gwarancja - 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
31.07.2009
Zamawiający informuje, iż zmieniono treść formularzy cenowych załączniki nr 2 i 3.
W załączniku nr 2 zmieniono:
- usunięto kolumnę "Waga impulsu"
- w kolumnie "Średnica" z pozycji nr 7wykreślono 20
- w kolumnie "Średnica" w pozycji nr 35 dodano wartość 15
- zmieniono kolumnę "Temp. pracy"
W załączniku nr 3 zmieniono:
- usunięto kolumnę "Waga impulsu"
- w kolumnie "Średnica" w pozycji nr 15 dodano wartość 40
- w kolumnie "Średnica" w pozycji nr 17 dodano wartość 40
- zmieniono kolumnę "Temp. pracy"
Poprawione załączniki do pobrania poniżej.

Przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna art. 93.1.1 Prawo Zamówień Publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Umowa Załącznik nr 5 - 09.PN.2009 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 09.PN.2009 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik nr 4 - 09.PN.2009 (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ CIEPŁOMIERZE (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy Załącznik nr 2 - 09.PN.2009 zm. (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy Załącznik nr 3 - 09.PN.2009 zm. (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:2009-07-28 10:45:05
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2009-07-28 10:45:49
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2009-07-28 12:23:56
Ostatnia zmiana:2009-09-03 13:53:13
Ilość wyświetleń:1044

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij