Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
24.54.20.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
31.03.2012

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2011-04-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-04-05 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
27.04.2011

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę flokulantu do odwadniania osadów ściekowych
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i wybrano ofertę firmy:
KLIMAPOL SP. Z O.O.
Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków

Zaoferowano najniższy koszt odwodnienia 1Mg s.m.o.ś. za cenę 35,35 zł. netto.
W postępowaniu przetargowym oferta uzyskała 100 punktów.Firmy uczestniczące

Załączniki

Umowa Załącznik nr 4 01.PN.2011 (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 01.PN.2011 (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik nr 2 01.PN.2011 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół załącznik nr 3 01.PN.2011 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ FLOKULANTY 01.PN.2011 (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:2011-03-17 14:07:40
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2011-03-17 14:08:12
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2011-03-17 14:15:42
Ostatnia zmiana:2011-04-27 08:46:34
Ilość wyświetleń:1307

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij