Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Hurtowe dostawy oleju napędowego dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2012 rok

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Hurtowe dostawy oleju napędowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2012 rok


CPV:
09.13.41.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot
zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2
ustawy.


Termin realizacji:
31.12.2012

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2011-12-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-12-14 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala knferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
22.12.2011

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na hurtowe dostawy oleju napędowego
na rok 2012, wybrano ofertę spełniającą kryteria okrerślone w postępowaniu
oraz kryterium najniższej ceny przedłożoną przez firmę:

PW HAWA - Jan Walczak
62-200 Gniezno
ul. Grunwaldzka 4

W postępowaniu złożono 5 ofert niepodlegających odrzuceniu.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 08.PN.2011 (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy Załącznik nr1 08.PN.2011 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik nr 2 08.PN.2011 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa 08.PN.2011 - Załącznik nr 3 (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2011-12-05 14:14:14
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2011-12-05 14:36:58
Ostatnia zmiana:2011-12-22 10:08:36
Ilość wyświetleń:1092

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij