Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Dostawa miału węglowego dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa miału węglowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24
ust 1 i 2 ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części
zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.05.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2012-09-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-09-10 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
11.09.2012
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:
„Dostawa miału węglowego dla MPGK sp. z.o.o. w Mogilnie”
wybrano ofertę firmy:

Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38
wartość oferty: 420,46 zł netto/tonę
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia
wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 06.PN.2012 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - 06.PN.2012 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik nr 2 - 06.PN.2012 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - Załącznik nr 3 - 06.PN.2012 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (554.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:2012-08-31 11:28:25
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2012-08-31 11:28:42
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2012-08-31 11:52:46
Ostatnia zmiana:2012-09-11 13:41:24
Ilość wyświetleń:1137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij