Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Dostawa materiałów instalacyjnych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów instalacyjnych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
44.16.00.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.12.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-12-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-12-14 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Zamawiajacy przewiduje zamówienia uzupełniające.

20.12.2012
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że roztrzygnięto przetarg na dostawę
materiałów instalacyjnych.
W przetargu złożono 2 oferty
niepodlagające odrzuceniu.
Wybrano ofertę firmy:
Handel Hurt-Detal
Inst. Wod.-Kan.-Sanit.
Export-Import
Krzysztof Hałas
64-100 Leszno, ul. Dekana 6
Wartość oferty wynosi 78.598,23 zł netto.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 09.PN.2012 (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy 09.PN.2012 - Załącznik nr 1 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy 09.PN.2012 Załącznik nr 2 (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik nr 3 do oferty (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa 09.PN.2012 - Załącznik nr 4 (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do umowy (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonane dostawy 09.PN.2012 Załącznik nr 5 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (527.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2012-12-04 08:17:41
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2012-12-06 09:41:10
Ostatnia zmiana:2012-12-20 14:42:41
Ilość wyświetleń:1141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij