Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09123000-7, 65200000-5, 65210000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
31.07.2016

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski, Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2015-05-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-07 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 95%
Termin płatności 5%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
22.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załącznik pn.
Odpowiedzi P1 22.04.2015

23.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załączniki pn.
Odpowiedzi P2 23.04.2015
Odpowiedzi P3 23.04.2015
Odpowiedzi P4 23.04.2015

Zamawiający informuje, że dokonano następujących zmian w postępowaniu:

1. Termin składania ofert 07.05.2015r.
2. W związku z zadanymi pytaniami zmieniono treść SIWZ.
SIWZ - 02.PN.2015 [zmiana 23.04.2015]
3. Zmieniono wzór umowy. Nowy załącznik
Umowa - Załącznik nr 3 - 02.PN.2015 [zmiana 23.04.2015]
4. Zmieniono formularz ofertowy.
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 02.PN.2015 [zmiany 23.04.2015]

Zmienione załączniki udostępniono do pobrania na stronie Zamawiającego. Wszystkie zmiany oznaczone na czerwono.

27.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załączniki pn.
Odpowiedzi P5 27.04.201528.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załączniki pn.
Odpowiedzi P6 28.04.2015
Odpowiedzi P7 28.04.2015


30.04.2015
Zamawiający informuje, iż modyfikacji uległ
Formularz ofertowy - załacznik nr 1
Poniżej dodano do pobrania plik
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 02.PN.2015 [zmiany 30.04.2015]

13.05.2015

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta:
DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

wartość oferty: 789 552,98 zł netto
punkty: 99,65

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena oraz termin płatności.

Poniżej do pobrania plik:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - 02.PN.2015 [zmiana 23.04.2015] (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 02.PN.2015 [zmiany 30.04.2015] (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 02.PN.2015 [zmiany 23.04.2015] (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 02.PN.2015 (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis - Załącznik nr 2 - 02.PN.2015 (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis - Załącznik nr 2 - 02.PN.2015 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - Załącznik nr 3 - 02.PN.2015 [zmiana 23.04.2015] (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - Załącznik nr 3 - 02.PN.2015 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik nr 4 - 02.PN.2015 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo - Załącznik nr 5 - 02.PN.2015 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P1 22.04.2015 (749.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P2 23.04.2015 (555.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P3 23.04.2015 (380kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P4 23.04.2015 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie zamówienia 23.04.2015 (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P5 27.04.2015 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P6 28.04.2015 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi P7 28.04.2015 (371.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (537kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:2015-04-16 12:53:24
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2015-04-16 12:53:35
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2015-04-16 13:44:44
Ostatnia zmiana:2015-05-13 10:47:25
Ilość wyświetleń:1128

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij