Zamawiający:
MPGK sp. z o.o.

Tytuł przetargu:
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową zasilanego gazem CNG

CPV:
341440008, 341445106, 341445113

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy, wariant 1

Warunki:


Termin realizacji:
31.12.2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Forma elektroniczna: miniPortal

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/718691f1-835c-43d9-9f8a-5437a2efd93a


Oferty można składać do:
2022-05-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-05-13 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Forma elektroniczna: miniPortal

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:


Uwagi:
STRONĄ POSTEPOWANIA JEST MINIPORTAL GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ AKTUALNE INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.

17.05.2022
Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postepowanie.
Na stronie postepowania umieszczono niezbędne informacjeFirmy uczestniczące